נוסע יקר

בטופס זה ניתן לשלם תעריף מוגדל עד 60 יום מקבלת הקנס.            

ערעורים

להגשת ערעור, בחר אחת מהאפשרויות: .

  1. פניה אל המפקח על התעבורה לחץ
  2. שליחת פקס למספר 03-6849876

תשלום דו"ח תעריף מוגדל / קנס